Filip Sanbra-Kahane (1838-20 XI 1915)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 17 (2006) s. 189-199
Bogdan Stępień

 

do góry