Zaangażowanie chrześcijańskie w świat według soborowej Konstytucji «Gaudium et spes» : studium teologiczno-moralne

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 9 (1977) s. 311-326
Franciszek Płonka

 

do góry