Odpowiedź na recenzję Zygmunta Świechowskiego

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 141-149
Klementyna Żurowska

 

do góry