Hasior 1928-1999. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie 30.06-21.08.2005. Refleksje kuratora

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 3/4 (2005) s. 383-388
Anna Żakiewicz

 

do góry