Grób skrzynkowy neolityczny w Poniatówce, pow. chełmski, woj. lubelskie

Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, Tom 16 (1934/1935) s. 79-96
Zofja Podkowińska

 

do góry