"Originál - preklad"

Przegląd Humanistyczny, Tom 30, Numer 11/12 (254/255) (1986) s. 170-172
Danuta Rytel, Anton Popovič
Title of the reviewed work:
koncepcia a red. Anton Popovič ,Originál preklad : interpretačná terminológia ,Bratislava : Tatran 1983

 

do góry