Niektóre motywy i postaci w ostatnich filmach Tarkowskiego

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 218-221, 315
Alexandra Karriker

 

do góry