"Donacje Napoleońskie w Księstwie Warszawskim. Studium historyczno-prawne", Monika Senkowska-Gluck, Wrocaw 1968 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 1 (1969) s. 219-221
Zbigniew Radwański , Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.)

 

do góry