Materiały do projektu korektury pruskiej Mikołaja Niewieścińskiego z roku 1598

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 1 (1969) s. 175-181
Janusz Małłek, Fredrik Bie

 

do góry