Lista archiwistów z terenu ziem zachodnich, odznaczonych w XX rocznicę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 263

 

do góry