Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Architektury Urbanistyki i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w 2000 r.

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia, Tom 46, Numer 3 (2001) s. 332
Stanisław Latour

 

do góry