Weteran kinematografii na planie filmu "Fresh"

Kwartalnik Filmowy, Tom 16, Numer 7-8(67-68) (1994) s. 242-252
Chris Pizello

 

do góry