Egiptyzujące grobowce na cmentarzu powązkowskim w Warszawie

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 47, Numer 9-10 (1992)
Andrzej Ćwiek

 

do góry