Romantyzm niemiecki a polski : szkice komparatystyczne

Przegląd Humanistyczny, Tom 41, Numer 2 (341) (1997) s. 158-160
Wiesław Rzońca , P. Roguski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
P. Roguski ,Aufsätze zur polnischen und deutschen Romantik ,Munchen 1996 : [recenzja]

 

do góry