Branżowe ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Łodzi : (zarys rozwoju)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 5 (1993) s. 85-114
Stanisława Kurek-Kokocińska

 

do góry