Udział redakcji warszawskich czasopism kulturalno-społecznych w rozpowszechnieniu książki naukowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 12 (2005) s. 5-33
Magdalena Kwiatkowska

 

do góry