Wolny dostęp do zbiorów jako element podnoszenia jakości obsługi czytelnika w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 13 (2006) s. 163-176
Elżbieta Skubała

 

do góry