Ogłoszenia wydawnicze jako forma promocji książek na łamach "Życia z książkami" w latach 1998-2000

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 13 (2006) s. 145-162
Magdalena Przybysz-Stawska

 

do góry