Odsłonięcie tablicy ku czci poległych żołnierzy batalionu AK "Parasol" na gmachu IS PAN

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 205-206
Grażyna Ruszczyk

 

do góry