O Rembrandta "Karjobrazie z miłosiernym samarytanizmem"

Rocznik Historii Sztuki, Tom 33 (2008) s. 53-64
Dorota Dec

 

do góry