Główne źródła i formy werbunku siły roboczej do przemysłu Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945-1946

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 46 (1985)
Anna Magierska

 

do góry