"Das Strafrecht des Litauischen Status, I Teil", Gregor Wirschubski, Heidelberg 1935 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 11 (1936) s. 516-518
Juljusz Bardach , Gregor Wirschubski (aut. dzieła rec.)

 

do góry