Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim : (wybrane aspekty)

Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Tom 3 (2007) s. 195-223
Robert Radek

 

do góry