Tajemnice Andrieja Tarkowskiego

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 245-253, 316
Layla Alexander

 

do góry