Metody badań antroponomastycznych : przykład "Gavii" z antycznej Werony

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 31 (330) (1999) s. 105-120
Józef Zając

 

do góry