Skrzydła ołtarza w krakowskim kościele św. Krzyża a obraz "Zwiastowanie" malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie

Folia Historiae Artium, Tom 10 (1974) s. 107-116
Kazimierz Kuczman, Katarzyna Stangrett

 

do góry