Józef Stojanowski, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 139-154
Jadwiga Jankowska

 

do góry