Z dziejów wydawnictw dzieł zbiorowych Karola Marksa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 3, Numer 2 (1958) s. 243-264
Stanisław Schwann

 

do góry