Sen o człowieku

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 169-177, 313-314
Henryk Paprocki

 

do góry