Zgon cesarza Juliana Apostaty : (w świetle relacji współczesnych pisarzy pogańskich)

Roczniki Humanistyczne, Tom 14, Numer 3 (1966) s. 73-86
Józef Kuranc

 

do góry