Straty toruńskiej gospodarki komunalnej spowodowane przez władze radzieckie w latach 1945-1946

Rocznik Toruński, Tom 24 (1997) s. 151-169
Mirosław Golon

 

do góry