Poznań. Utworzenie oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 2, Numer 4 (1933/1934) s. 303

 

do góry