Dział Architektury Polskiej przy Katedrze Architektury Historycznej Politechniki Lwowskiej.

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 1, Numer 4 (1932/1933) s. 237-238

 

do góry