Problem uboju rytualnego na terenie Galicji Wschodniej w świetle "Instrukcji do rzezaków izraelickiej gminy wyznaniowej w Przemyślu" z 22 września 1908 roku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 14 (2004) s. 161-166
Wacław Wierzbieniec

 

do góry