Hezjodejskie elementy w "Przemianach" Owidiusza : (praca i mit metamorficzny)

Przegląd Humanistyczny, Tom 2, Numer 5 (8) (1958) s. 1-19
Bronisław Biliński

 

do góry