Nowa dogmatyka prawa karnego i polityka kryminalna w ujęciu prawnoporównawczym

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 29 (154) (1991) s. 67-85
Heinz Heinrich Jescheck , Marian Filar (tł.)

 

do góry