Charakter prawny decyzji orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązanie podatkowe

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 35 (304) (1996) s. 57-67
Agnieszka Olesińska

 

do góry