Duńskie źródła prawa w średniowieczu

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 17 (105) (1979) s. 39-55
Andrzej Gaca

 

do góry