Femme fatale jako byt fantazmatyczny : o demonicznych postaciach kobiecych w filmie w pierwszej połowie XX wieku i ich późniejszych reminiscencjach

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 114-140, 408
Zofia Hadamik

 

do góry