Problem definicji pożytków naturalnych w prawie rzymskim

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 14 (75) (1976) s. 11-24
Władysław Bojarski

 

do góry