Lublin. Restauracja malowideł w kościółku drewnianym w Goźlinie (pow. garwoliński)

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 1, Numer 4 (1932/1933) s. 237
X. Piwocki

 

do góry