Stan badań historiografii polskiej po roku 1945 nad polityką zagraniczną Ottona von Bismarcka

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 22 (237) (1991) s. 55-70
Michał Strzelecki

 

do góry