Przełom czy kontynuacja? : elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 28 (259) (1993) s. 161-173
Stanisław Roszak

 

do góry