Bolków 1 : stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 2/3, Numer 1 (2005/2006) s. 79-176
Tadeusz Galiński, Dobrochna Jankowska

 

do góry