Święta Bożego Narodzenia na obczyźnie

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (2004) s. 8-10
Mieczysław Ostoja-Mitkiewicz

 

do góry