Michał Majerski przed sądem pruskim

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 9, Numer 2 (18) (2006) s. 37-54
Grażyna Gzella

 

do góry