"Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej", Katarzyna Sokołowska, Poznań 2008 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 49 (2011) s. 211-215
Michał Kuran , Katarzyna Sokołowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry