Wspomnienia wojenne 1939 roku

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 141-145
Henryk Ciszewski

 

do góry