Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Wycieczka naukowa na górę Ararat

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 41 (1948) s. 127-147
Bolesław Hryniewiecki

 

do góry