Obraz życia politycznego Rzeszowa na łamach "Ziemi Rzeszowskiej" 1919-1934

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 4 (1996) s. 73-85
Janusz Borowiec

 

do góry